طرح‌ کلان‌ ملی‌فناوریهای‌‌حوزه‌زیرسطح

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سازمان صنایع دریایی

صنایع دریایی شهید درویشی

موسسه آموزش عالی کیان

انجمن ملی هیدروژن

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

انجمن علمی زنبور عسل ایران

انجمن ملی اپتیک و لیزر

انجمن علمی پژوهشی دریایی